This Manamix theme produces 3 different style menus. - Please check menu one menu two menu three

 

Home / Voorwaarden
 

De kleine lettertjes

 • - ECS Feestverhuur rekent voor het opstellen én afbreken van zijn tenten steeds op de aanwezigheid van minstens twee personen. Dit om de plaats van   opstelling aan te wijzen en eventueel te assisteren bij het opzetten van de tent(en).
 • - Facturen dienen integraal contant betaald te worden bij de plaatsing van de tenten en levering van de materialen.
 • - Bij annulering is de huurder de helft van de huurprijs verschuldigd aan de verhuurder, bij annulering binnen de maand voor het evenement is de huurder het   volledige bedrag verschuldigd.
 • - Vanaf de levering tot de ophaling is de huurder verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal.
 • - ECS Feestverhuur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik   van de ontleende materialen.
 • - Eventuele verzekering van het gehuurde materiaal is altijd ten laste van de huurder. D.w.z. bij eventuele beschadiging, bevuiling, verlies of diefstal zullen de   kosten voor herstelling of reiniging van de huurder teruggevorderd worden. Indien herstelling of reiniging niet meer mogelijk zijn wordt de werkelijke waarde   op het ogenblik van de ontlening van de huurder teruggevorderd.
 • - De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand (onder voorbehoud van voldoende stockvoorraad).
 • - Bij storm of rukwinden van 75 km/u dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. ECS Feestverhuur wordt dan onmiddellijk telefonisch op de   hoogte gebracht.
 • - Het is ten strengste verboden te bakken, braden of te frituren in de tenten. Dit is nefast voor de kwaliteit ervan.
 • - Voor de levering van tenten en feestmateriaal rekenen wij een vergoeding van € 0,90/km aan.
 • - De huurder dient er voor te zorgen dat al de gehuurde tenten leeggemaakt, én goed bereikbaar zijn voor onze diensten tegen het afgesproken uur van   afhaling.
 • - Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.
 • - Prijzen huur materiaal geldig voor 3 werkdagen of één weekend (vrijdag afhalen, maandag terugbrengen)
 • - Bij klachten wordt ECS Feestverhuur onmiddellijk op de hoogte gebracht, nadien kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op een eventuele tussenkomst.